Nowa energia dla Kraśnika II

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Nowa energia dla Kraśnika II

 

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.

MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Kraśnik43912.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik23814.002021-06-13Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik29083.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik22540.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik26354.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik31111.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik18366.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik35074.002021-06-13Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik21338.002021-06-12Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik16308.002021-05-10Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik6659.002021-05-04Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik16162.002021-04-27Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik31394.002021-03-24Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik10262.002020-12-18Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik23615.002020-10-26Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik2960.002020-10-26Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik44544.002020-10-13Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik26735.002020-10-01Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik18244.002020-08-28Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik10370.002020-07-01Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik13882.002020-05-22Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik6539.002020-05-09Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik2234.002020-04-08Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik1609.002020-03-19Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik401.002020-03-06Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik247.002020-02-15Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik1047.002020-02-15Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik589.002020-02-10Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.