Nowa energia dla Kraśnika II

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Nowa energia dla Kraśnika II

 

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.

MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Kraśnik84708.002023-12-03Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik93469.002023-12-03Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik65095.002023-12-03Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik87288.002023-12-03Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik74628.002023-11-29Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik28839.002023-08-06Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik66507.002023-07-17Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik94534.002023-07-10Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik15718.002023-01-10Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik42736.002022-11-03Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik84502.632022-06-30Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik124026.082022-06-30Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik86522.702022-06-30Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik43722.252022-06-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.