Nowa energia dla Kraśnika II

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Nowa energia dla Kraśnika II

 

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.

MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Kraśnik31388.002020-11-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik14996.002020-11-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik17614.002020-11-30Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik20553.002020-11-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik18972.002020-11-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik23298.002020-11-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik13679.002020-11-30Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik16189.002020-11-29Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik29472.002020-11-24Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik10185.002020-11-06Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik23615.002020-10-26Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik2960.002020-10-26Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik5168.002020-10-21Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik44544.002020-10-13Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik26735.002020-10-01Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik11900.002020-09-15Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik13774.002020-09-11Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik18244.002020-08-28Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik10370.002020-07-01Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik13882.002020-05-22Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik6539.002020-05-09Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik2234.002020-04-08Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik1567.002020-03-21Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik1609.002020-03-19Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik401.002020-03-06Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik247.002020-02-15Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik1047.002020-02-15Solary3 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kraśnik589.002020-02-10Solary2 paneleHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.