Nowa energia dla Kraśnika II
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach oC), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 oC.

Nowa energia dla Kraśnika II
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 oC 1604407.16 kWh 68,924,412.60 litrów
30 oC 1604407.16 kWh 45,949,608.40 litrów